×
  • Advances in Neural Networks – ISNN 2007: 4th International Symposium on Neural Networks, ISNN 2007, Nanjing, China, June 3-7, 2007, Proceedings, Part I

    Shaocheng Tong Yongming Li (auth.) Derong Liu Shumin Fei Zeng-Guang Hou Huaguang Zhang Changyin Sun (eds.)

Click on cover to enlarge.
31 - 33Hours to read