×
  • ترمودینامیک اصول نظری ترمودینامیک تعادلی و کاربرد آن در شیمی

    فریدون میلانی نژاد

Click on cover to enlarge.
3 - 4Hours to read