Buy this Article
from Sagepub.
اگر کتاب یا مقاله خود را یافتید، لطفا برای پابرجا ماندن سایت، کمک مالی کنید.

میزان کمک شما چقدر است؟
ترجمه فارسی این مقاله
ترجمه تخصصی توسط دانشجویان دکتری
کیفیت عالی، تحویل به موقع
به همراه تايپ رايگان
Journal:
Marketing Theory
Visit Journal Webpage